Overview

Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Tatyana Fendrikova 23/02/1990 169 55 280 275 0 0 50 50 Almaty
2 Lyudmila Issayeva 26/09/1989 184 70 295 280 0 0 90 90 Almaty
3 Diana Kempa 30/12/1992 167 56 270 275 0 0 0 0 Pavlodar
4 Yekaterina Zhdanova 28/05/1992 183 65 280 270 0 0 3 3 Karaganda
6 Natalya Akilova 31/05/1993 183 62 295 275 0 0 3 3 Zhetyssu
7 Zarina Sitkazinova 20/03/1993 182 70 295 280 0 0 1 1 Astana
8 Inna German 17/01/1983 182 75 300 280 0 0 0 0 Karaganda
9 Irina Lukomskaya 19/03/1991 176 66 280 270 7 0 58 65 Altay
10 Irina Kenzhebaeva 20/02/1992 180 73 290 280 0 0 20 20 Astana
11 Katerina Tatko 15/12/1992 182 70 285 275 0 0 10 10 Zhetyssu
13 Radmila Beresneva c 06/06/1983 185 70 300 295 0 0 1 1 Irtysh-Kazchrome
14 Antonina Rubtsova 30/12/1984 184 67 302 275 0 0 30 30 Zhetyssu
18 Kristina Anikonova 05/01/1991 185 72 295 285 0 0 0 0 Altay
19 Lyudmila Anarbayeva 12/11/1983 192 72 305 299 1 0 70 71 Zhetyssu